Derfor er tidsregistrering vitalt for dig, der er freelancer

Hvis du arbejder som freelancer, er der en god chance for, at du lever af at sælge din tid. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt, at du altid har et godt overblik over, hvor meget tid, du bruger på hver af dine kunder – og derfor skal du ikke forsøge at gætte dig frem til det.

Til trods for, at det er en ting, der er vigtig at have fokus på, er det ikke alle, der har det. Derimod er der mange, der mener, at de sagtens kan huske deres tidsforbrug. Når først de skal til at lave en regning, viser det sig dog, at de ikke helt har styr på det.

Undgå at fakturere for lidt tid

Når du lever af at sælge din tid, er det vigtigt, at du sikrer, at du får sendt en regning for al den tid, du har brugt på at arbejde for en given kunde. For at sikre dette, skal du bruge et system til at registrere din tid, så du ved, hvor meget tid, der er blevet brugt.

Du kan finde en lang række systemer på det danske marked, der kan bruges til tidsregistrering. Flere af dem koster ikke det store, hvorfor du ikke har nogen grund til at undlade at investere i et af dem, så du kan holde øje med dit tidsforbrug.

Sørg for, at du kan inddele efter kunder

Når du skal vælge et system, du kan bruge til at registrere din tid, er det vigtigt, at du får valgt et system, der lader dig inddele efter kunder. På den måde kan du hurtigt skifte mellem arbejde for flere kunder, fordi du blot får dit system til at registrere tidsforbruget for dig.

Det er en klar fordel, da du vil opleve, at det lige pludselig er nemt for dig at holde øje med, hvor meget tid, du bruger på at udføre arbejde for hver af de kunder, du har. Dermed vil du aldrig længere være i tvivl om, hvor mange timer, du har brugt på et stykke arbejde.

Du får nemmere ved at fakturere

En af de klare fordele ved at gøre brug af et system, der kan registrere din tid er, at du får nemt ved at sende fakturaer. Når du skal sende dine regninger, kan du blot logge ind i dit system, finde ud af, hvor mange timer, der er brugt, og sende en regning ud fra det.